قىزىل ورىك  上一首  下一首

赞(0)

收藏(0)

下载(10)

分享

歌曲详细信息

歌名:قىزىل ورىك

歌手:ءان سالايىق

标签:0

作词:ءان سالايىق

作曲:ءان سالايىق

编曲:ءان سالايىق

人气:178

分类:كارا ok اندەر

专辑:ءان سالايىق

点击/下载:178/10

上传时间:2017-03-24 01:35:36

最新听众

adellazat 1年以前
admin 1年以前

附件资讯

歌曲ID:97

歌曲名:قىزىل ورىك

宣传地址:

》— 歌词

قىزىل ورىك توگىلگەندەي
قارا شاشىڭ ورىلگەندەي
سەنىڭ نۇرلى ديدارىڭنان
كۇننىڭ كوزى كورىلگەندەي

قىزىل ورىك،قىزىل ورىك
سۇيىپ قالدىم سەنى كورىپ
قىزىل ورىك،قىزىل ورىك
قويشى ماعان كوڭىل ءبولىپ

قىزىل ورىك قىزىل قانداي
كۇلكىڭ بۇلاق جۇزىڭ بالداي
قىزىل ورىك قىزدى كورىپ
كوڭىل شىركىن بۇزىلعانداي

  • 最新排行
  • 人气排行
  • 站长推荐
  • 猜你喜欢
  加载评论内容,请稍等......