مەن قازاق قىزدارىنا  上一首  下一首

赞(0)

收藏(0)

下载(17)

分享

歌曲详细信息

歌名:مەن قازاق قىزدارىنا

歌手:ءان سالايىق

标签:0

作词: ي .ساپارباي

作曲:ر .تايمانوۆ

编曲:بەلگىسىز

人气:138

分类:كارا ok اندەر

专辑:未加入

点击/下载:138/17

上传时间:2017-01-30 10:59:25

最新听众

uletaw 1年以前
samhar 1年以前
nuerlan 1年以前
aidn2000 1年以前
13679910074 1年以前
bura 1年以前

附件资讯

歌曲ID:77

歌曲名:مەن قازاق قىزدارىنا

宣传地址:

》— 歌词

مەن قازاق قىزدارىنا قايران قالام
جانارى جانى جازداي جايرانداعان
قىز وسسە-ەلدىڭ كوركى-دەگەن ءسوزدى
قاپىسىز قالاي ايتقان قايران بابام
قىز وسسە-ەلدىڭ كوركى-دەگەن ءسوزدى
قاپىسىز قالاي ايتقان قايران بابام

نامىستان بەرمەۋ ءۇشىن جاتقا قولدان
ارۋلار از بولدى ما اتقا قونعان
كوڭىلدە قالعان سىز بار وتكەن كۇننەن
ومىردە قالعان ءىز بار اقتاباننان
كوڭىلدە قالعان سىز بار وتكەن كۇننەن
ومىردە قالعان ءىز بار اقتاباننان

جاسىرماي ايتار بولسام جان سىرىمدى
تاعدىرىم قاراۋىلعا قانشا ءىلىندى
ەرلىكتىڭ قوس قاناتى دەپ بىلەم مەن
اياۋلى ءاليا مەن مانشۇگىمدى
ەرلىكتىڭ قوس قاناتى دەپ بىلەم مەن
اياۋلى ءاليا مەن مانشۇگىمدى

سۇيمەگەن سەنى ازامات، ازامات پا
كوڭىلىڭ ءتارىزدى اپپاق تازا ماقتا
ءبارىن ايت، ءبىرىن ايتتا لايىقسىڭ
قازاقتىڭ قىزى دەگەن عاجاپ اتقا

ءبارىن ايت، ءبىرىن ايتتا لايىقسىڭ
قازاقتىڭ قىزى دەگەن عاجاپ اتقا
قازاقتىڭ قىزى دەگەن عاجاپ اتقا

  • 最新排行
  • 人气排行
  • 站长推荐
  • 猜你喜欢
  加载评论内容,请稍等......