ارمانداستار  上一首  下一首

赞(0)

收藏(0)

下载(27)

分享

歌曲详细信息

歌名:ارمانداستار

歌手:ءان سالايىق

标签:0

作词:نۇرسۇلتان ءالىمقۇلوۆ

作曲:اسەت بەيسەۋوۆ

编曲:اسەت بەيسەۋوۆ

人气:279

分类:كارا ok اندەر

专辑:未加入

点击/下载:279/27

上传时间:2016-11-18 01:17:09

最新听众

uletaw 1年以前
azyna 1年以前
nuerlan 1年以前
adellazat 1年以前
201210aaa 1年以前
yelike 1年以前

附件资讯

歌曲ID:55

歌曲名:ارمانداستار

宣传地址:

》— 歌词

ءبىر اۋىلدىڭ تۇلەپ ۇشقان جاستارى ەدىك،
ءبىر داۋردىڭ ءمولدىرەگەن اسپانى ەدىك.
ءبارىمىز دە جازىلماعان داستان ەدىك،
ارمانداستار – قۇرداستار.

ءبىر داۋىردىڭ ءمولدىرەگەن اسپانى ەدىك،
ءبارىمىز ءبىر ءومىر جولىن باستاپ ەدىك.
ارمانداستار قايدا؟
ابزال دوستار قايدا؟
زامانداستار، قارلىعاشتار قايدا ەكەن؟

ارمان قۋعان، قييال قۋعان كەزىڭ قايدا؟!
قۇربى قىزدار، ءمولدىرەگەن كوزىڭ قايدا؟
سول العاشقى الاۋلاعان سەزىم قايدا؟
ارمانداستار - قۇرداستار.

ءبارىڭ، دوستار ءار تاراپقا كەتتىڭدەر مە؟!
الدە ءبيىك اسۋلاردان ءوتتىڭدەر مە؟!
الدە يگى ارماندارعا جەتتىڭدەر مە؟!
قايداسىڭدار، قۇرداستار؟!

  • 最新排行
  • 人气排行
  • 站长推荐
  • 猜你喜欢
  加载评论内容,请稍等......