دۋدار-اي  上一首  下一首

赞(0)

收藏(0)

下载(24)

分享

歌曲详细信息

歌名:دۋدار-اي

歌手:ءان سالايىق

标签:0

作词:بەلگىسىز

作曲:بەلگىسىز

编曲:

人气:383

分类:كارا ok اندەر

专辑:未加入

点击/下载:383/24

上传时间:2016-10-04 09:02:25

最新听众

uletaw 1年以前
samhar 1年以前
erjang7 1年以前
308 1年以前
jelken 1年以前
bahan 1年以前

附件资讯

歌曲ID:29

歌曲名:دۋدار-اي

宣传地址:

》— 歌词

ءماريام جاگور دەگەن ورىس قىزى
ون التى ون جەتىگە كەلگەن كەزى
قازاققا دۋدار دەگەن عاشىق بولىپ
سونداعى ءماريامنىڭ ايتقان ءسوزى

دۋدار-ايىم دۋدىم
ءبىر سەن ءۇشىن تۋدىم
شىركىن -اي
دۋدار-ايىم دۋدىم اي
دۋدار-ايىم دۋدىم
ءبىر سەن ءۇشىن تۋدىم
شىركىن -اي
دۋدار-ايىم دۋدىم اي

اشتى كول تۇشتى كولدىڭ اراسى ءبىر
باسىڭا كامشات بورىك جارسىپ جۇر
دۋدار -اي كەلەر بولساڭ تەزىرەك كەل
ورىنڭا وڭكەي جامان تالاسىپ جۇر

  • 最新排行
  • 人气排行
  • 站长推荐
  • 猜你喜欢
  加载评论内容,请稍等......