ساۋلەم-اي  上一首  下一首

赞(0)

收藏(0)

下载(7)

分享

歌曲详细信息

歌名:ساۋلەم-اي

歌手:ءان سالايىق

标签:0

作词:ءان سالايىق

作曲:ءان سالايىق

编曲:ءان سالايىق

人气:210

分类:كارا ok اندەر

专辑:未加入

点击/下载:210/7

上传时间:2017-06-13 11:08:11

最新听众

uletaw 1年以前
ullar 1年以前
yeerhali 1年以前
ahjalen 1年以前
nurb 1年以前
admin 1年以前

附件资讯

歌曲ID:114

歌曲名:ساۋلەم-اي

宣传地址:

》— 歌词

اياعىما كيگەنىم بىلعار ەتىك ساۋلەم-اي
تابانىمنان بارادى ءىزعار ءوتىپ ساۋلەم-اي
جاقسى بولساڭ كەلەرسىڭ سۋدان ءوتىپ ساۋلەم-اي
جامان بولساڭ قالارسىڭ سۋعا كەتىپ ساۋلەم-اي

ساۋلەم، ساۋلەم، ساۋلەمسىڭ
باسىمداعى داۋرەمسىڭ
جاقسى بولساڭ ساۋلەمسىڭ
جامان بولساڭ اۋرەمسىڭ

اعىنىندا المانىڭ كوگى جاقسى ساۋلەم-اي
بارىنىندا جاماننىڭ جوعى جاقسى ساۋلەم-اي
ءبىر ءسوز ايتساڭ جامانعا تەرىس قارار ساۋلەم-اي
قورعاسىنداي بالقىعان قايران جاقسىم ساۋلەم-اي

سەندە سەرى ساۋلەم-اي، مەندە سەرى ساۋلەم-اي
شىن سۇيمەسەڭ كوڭىلىمدى بەرمەس ەدىم ساۋلەم-اي
توماعاسىن الدىرعان لاشىندايمىن ساۋلەم-اي
سەن بولماساڭ بۇل جەرگە كەلمەس ەدىم ساۋلەم-اي

  • 最新排行
  • 人气排行
  • 站长推荐
  • 猜你喜欢
  加载评论内容,请稍等......